Tegnestuen - fri arkitektur

Dette skabes af dine/jeres drømme.         
Tegnestuen kan hjælpe dig/jer til, at de bliver til virkelighed.

Kompetencer

Jeg stiller min ekspertise til rådighed ved enhver sag, lille som stor, i en tæt dialog med bygherre, så produkt, kvalitet og egenskaber er i overensstemmelse med det aftalte (ABR.89), og skaber arkitektur med sammenhængskraft, hvad der vedrører form og placering med fokus på bygbarhed.


Mine abejdsområder ligger indenfor udførelse af:

 • Forprojekter (myndighedstegninger) i enhver type bygning eller del af samme

 • Den eksisterende bygningsmasse i form af tilstandsvurderinger og indtænkning af langtidsholdbare løsninger i renoveringer/ombygninger (her viser tegneprogrammet Revit sin force for så vidt angår visualisering af planerne status, nedbrydning og vision)

 • Arbejder også med skades-/økonomianalyse vedr. husbyg og har en bred viden om dette, og hvad der kræves for udbedring (registreringsrapport)

 

Jeg arbejder efter ”Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning” og ”Tillæg til ydelsesbeskrivelsen 8.4 Digital projektering 2016”

Bygningskonstruktørarbejde er her beskrevet som arkitektarbejde.

 

Projekteringsmetodik

Denne fremstilling er stærkt forsimplet med fokus på faserne og vigtigheden i forståelsen af disse.

Step 1

Ide

 

Konkretisering af idéer med behovsanalyser gennem læsning af lokalplaner og andre administrative grænser. 

 • Arkitektur og byggebarhed

 • Jordbundsforhold

 • Simpel skitser

 

 

 

 

Step 2

Dispositionsforslag

 

 

På godkendt ide viderearbejdes tegningsmaterialet med Revit, så udtræk af arealer, mængder, bygningsform og kvalitet er fastlagt, og ud fra dette udarbejdes overslag på økonomi på baggrund af m2 priser

 

 • Tidsramme for projektet 

 • Afklaring af entrepriseform

 

Step  3

Projektforslag

 

På godkendelse af dispositionsforslag samles materiale og målrettes på:

 • beskæring af projekt

 • undersøgelse om lånemulighed

 • fremlæggelse bestyrelser

 • tydeliggørelse af projektets omfang

 • interessenter

 • visualisering

 • mm.

 

 

 

Step  4

Forprojekt

 

På godkendt projektforslag går man ind og udfærdiger materiale målrettet myndighedsbehandling med div. ansøgninger/ansøgning om dispensation: kirkelinjer, fredskov, landzonetilladelser, kystlinjer, Natura 2000, fredninger, lokalplaner mm.

Brandteknisk dokumentation skal forelægges her.

Myndighedsbehandling foregår på den digitale platform, Bygogmiljø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 5

Hovedprojekt

 

Ved godkendelse og dispensationer påbegynder ingeniøren supplerende materiale til myndighederne såsom stabilitet og dimensionering mm.

 

Her udfærdiges energiberegninger, detaljetegninger,  krav, analyser, tilbudslister, beskrivelser, sikkerhed,  sundhed, opdatering af tidsplaner mm.

 

Løbende opdatering på Bygogmiljø platformen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step  6

Udbud & Udførelse

Projekt ledelse med

udsende udbudsbrev med opgavelister og målrette den valgt udbudsform og udvælge af entreprenør iht. kriterier.

 

Sikre fremdrift og styring i projektet samt økonomien og heri fagtilsyn. Eftersyn med mangellister

 

Indhente diverse autorisationer

 

Løbende opdatering på Bygogmiljø platformen

.

 

Udklip_2.JPG
Udklip_6.JPG
Udklip_3.JPG
Udklip_4.JPG
Udklip_1.JPG
Udklip_5.JPG