Arbejdstegninger

Arbejdstegninger

 

Planer, facadeopstalter, og snittegninger med præcise mål. Der kan også være detaljetegninger, der viser, hvordan kritiske knudepunkter skal konstrueres.

 

Arbejdstegninger bliver tilvirket under fasen hovedprojekt