Foreløbig helhedsplan

Almenbolig med behov for fremtidssikring

Opstart af undersøgelse af mulighed om midler fra landsbyggefonden, klarlæggelse af status og forberedelse, se SOLGÅRDEN - UDFORDRING .